Polityka prywatności platformy INCOMETOYS

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności platformy INCOMETOYS (dalej: Platforma).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy INCOMETOYS jest Spółka: INCOMETOYS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów, NIP: 8133879432, REGON: 522200829, KRS: 0000975001, adres e-mail: [email protected] (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Dane osobowe Użytkowników w postaci: nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko przedstawiciela, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane są w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez gromadzenie plików "cookies", tj. plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy, a także "local storage".
 6. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" oraz "local storage" w celu:
  • dopasowania zawartości Platformy do indywidualnych preferencji użytkownika,
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Platformy do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności poszczególnych produktów Platformy),
  • możliwości logowania do Platformy,
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Platformy.
 7. Platforma stosuje dwa rodzaje plików "cookies", tj. pliki sesyjne przechowywane do momentu opuszczenia Platformy oraz pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 8. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików "cookies" lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
 9. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 10. Pliki "cookies", z których korzysta Platforma, zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, mogą być udostępnione klientom Administratora.
 11. Platforma zbiera informacje dobrowolnie podane jej przez Użytkownika.
 12. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych pozostawionych w Platformie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Osobie fizycznej, która umieściła dane osobowe w Platformie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przenoszenia danych.
 13. Osobie fizycznej, która umieściła dane osobowe w Platformie, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie wobec operacji przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez przesłanie Administratorowi pisemnego oświadczenia.
 14. Osobie fizycznej, która umieściła dane osobowe w Platformie, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  • telefonicznie: (22) 531-03-00.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Platformy. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 16. Na Platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 17. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Platformie mogą być przetwarzane przez Administratora do celów statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 18. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy uruchamiać Platformy lub zaprzestać korzystania z niej.