Polityka prywatności strony powitalnej INCOMETOYS

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności dotyczącą strony powitalnej INCOMETOYS (dalej: Strona).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest podmiot pod firmą INCOMETOYS Sp. z o.o., adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 506-900-590, adres: ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Dane osobowe Użytkowników w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane są w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez gromadzenie plików "cookies", tj. plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony, a także poprzez "local storage".
 6. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" oraz "local storage" w celu:
  • dopasowania zawartości Strony do indywidualnych preferencji użytkownika,
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności poszczególnych produktów Strony).
 7. Strona stosuje dwa rodzaje plików "cookies", tj. pliki sesyjne przechowywane do momentu opuszczenia Strony oraz pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 8. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików "cookies" lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
 9. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony.
 10. Pliki "cookies", z których korzysta Strona, zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, mogą być udostępnione klientom Administratora.
 11. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane jej przez Użytkownika.
 12. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych pozostawionych na Stronie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Osobie fizycznej, która umieściła dane osobowe na Stronie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przenoszenia danych.
 13. Osobie fizycznej, która umieściła dane osobowe na Stronie, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie wobec operacji przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez przesłanie Administratorowi pisemnego oświadczenia.
 14. Osobie fizycznej, która umieściła dane osobowe na Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  • telefonicznie: (22) 531-03-00.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 16. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 17. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników na Stronie mogą być przetwarzane przez Administratora do celów statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 18. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy uruchamiać Strony lub zaprzestać korzystania z niej.