backgroundbackgroundbackground
Opublikowano: 2/3/2022

Zwiększ bezpieczeństwo danych dzięki dwustopniowemu logowaniu

Bezpieczne działanie naszego systemu jest jednym z naszych priorytetów. Już od samego początku możliwe było łatwe zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników posiadających dostęp do panelu, tak aby mogli oni wykonywać jedynie ograniczony zestaw zadań. Teraz idziemy jednak o krok dalej i wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenie, a mianowicie dwustopniowe logowanie poprzez kody SMS, jakie może zostać aktywowane dla wybranych przez Ciebie użytkowników.

Czym jest dwustopniowe logowanie?

W tradycyjnym podejściu do logowania się do systemu, użytkownik podaje swój adres e-mail oraz hasło. W przypadku, gdy wprowadzone dane są poprawne, następuje zalogowanie do systemu. Wprowadzenie dwustopniowego logowania pozwala na znaczące zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ponieważ oprócz wprowadzenia poprawnego adresu e-mail oraz hasła, konieczne jest również wpisanie kodu jednorazowego wysłanego innym kanałem komunikacyjnym, a mianowicie przez wiadomość SMS. Jeśli więc ktoś w nieupoważniony sposób wejdzie w posiadanie hasła do konta, to i tak nie będzie w stanie zalogować się bez dodatkowej weryfikacji poprzez wiadomość SMS.

Jak zabezpieczyć swoje konto?

Zabezpieczenie konta użytkownika INCOMETOYS poprzez dwustopniowe logowanie jest bardzo proste! Wystarczy w panelu przejść do zarządzania użytkownikami, a następnie kliknąć na przycisk do edycji użytkownika, dla którego ma zostać włączone dwustopniowe logowanie. Powoduje to wyświetlenie okna, w którym należy uzupełnić numer telefonu, a także zaznaczyć pole informujące, że dwustopniowe logowanie jest włączone. To wszystko! Przy kolejnym logowaniu do systemu będzie już wymagane wprowadzenie hasła wysłanego w wiadomości SMS. Należy przy tym pamiętać, że korzystanie z dwustopniowego logowania wiąże się z opłatami wskazanymi w cenniku.